Thông tin sản phẩm nhà lắp ghép

Cho thuê

Đang cho thuê nhà lắp ghép có kích cỡ , màu sắc cơ bản

Ưu điểm 1
Đầu tư ban đầu dễ dàng
Ưu điểm 2
Khi không cần nữa có thể trả lại bất cứ lúc nào

Nhà ghép

Có thể lắp đặt nhà ghép nhiều kích cỡ, kết hợp các nhà với các phụ kiện
Mục đích sử dụng: Làm nhà văn phòng, phòng thay quần áo, nhà kho, nhà ở
 • Nhà ghép
 • Nhà ghép

Tải tài liệu về nhà ghép

Mẫu thi công nhà ghép

Liệt kê thi công tại công trường

7 Nhà ghép 2tầng(168㎡)

 • Văn phòng

7 Nhà ghép 2tầng(168㎡)

Nhà kiểu hộp(12㎡)

 • Văn phòng

Nhà kiểu hộp(12㎡)

6 Nhà ghép + mái che (72㎡)

 • Văn phòng

6 Nhà ghép + mái che (72㎡)

Liệt kê thi công tại công trường

Nhà hộp

Nhà lắp ghép hình hộp đơn giản, có kích cỡ được quy định sẵn
Làm nhà văn phòng, phòng thay quần áo, cửa hàng
 • Nhà hộp
 • Nhà hộp

Tài liệu chi tiết nhà hộp

Mẫu thi công nhà hộp

Liệt kê thi công tại công trường

Liệt kê thi công tại công trường

Nhà kho

Chúng tôi có thể lắp đặt nhiều kích cỡ nhà kho phù hợp với mục đích sử dụng từ 1 căn đến nhà kho quy mô lớn
Làm kho trong nhà máy, kho trong công trường xây dựng, kho bảo quản nguyên liệu
 • 連棟ハウス
 • 連棟ハウス

Tải tài liệu về nhà kho

Liệt kê thi công tại công trường

Nhà vệ sinh, nhà tắm

Có thể lắp đặt 3 cái nhà vệ sinh thành 1 bộ. Chúng tôi có thể kết hợp cả nhà vệ sinh và nhà tắm
Mục đích sử dụng: nhà tắm, nhà vệ sinh trong nhà máy, nhà tắm, nhà vệ sinh trong công trường xây dựng, nhà tắm, nhà vệ sinh tạm
 • 連棟ハウス
 • 連棟ハウス

Tải tài liệu về nhà vệ sinh, nhà tắm

Mẫu thi công nhà vệ sinh, nhà tắm

Liệt kê thi công tại công trường

Liệt kê thi công tại công trường

Nhà bảo vệ

Đây là loại nhà nhỏ, có cửa sổ mặt trước, cửa sổ lớn bên trái bên phải nên có thể nhìn rõ ràng. Phía trong của cửa sổ trước mặt có gắn một cái kệ
Mục đích sử dụng: Nhà bảo vệ
 • 連棟ハウス
 • 連棟ハウス

Tải tài liệu về nhà bảo vệ

Mẫu thi công nhà bảo vệ

Liệt kê thi công tại công trường

Liệt kê thi công tại công trường

Nhà bán

Đang bán nhà lắp ghép theo hình thức đơn đặt hàng

Ưu điểm 1
Nhận đơn hàng có nhiều kích cỡ, nhiều màu ( 12 màu)
Ưu điểm 2
Nhiều lựa chọn cho các phụ kiện

Nhà ghép

Có thể kết hợp các nhà với các phụ kiện, lắp đặt nhiều kích cỡ
Mục đích sử dụng: Làm nhà văn phòng, phòng thay quần áo, nhà kho, nhà ở
 • Nhà ghép
 • Nhà ghép

Tải tài liệu về nhà ghép

Mẫu thi công nhà ghép

Liệt kê thi công tại công trường

Sản phẩm mới (5)

 • Nhà vệ sinh
 • Văn phòng
 • Cửa hàng

Sản phẩm mới (5)

Sản phẩm mới (4)

 • Văn phòng
 • Cửa hàng

Sản phẩm mới (4)

Sản phẩm mới (3)

 • Văn phòng
 • Cửa hàng

Sản phẩm mới (3)

Liệt kê thi công tại công trường

Nhà hộp

Nhà lắp ghép hình hộp đơn giản, có kích cỡ được quy định sẵn
Làm nhà văn phòng, phòng thay quần áo, cửa hàng
 • 連棟ハウス
 • 連棟ハウス

Tải tài liệu về nhà hộp

Mẫu thi công nhà hộp

Liệt kê thi công tại công trường

Sản phẩm mới (5)

 • Nhà vệ sinh
 • Văn phòng
 • Cửa hàng

Sản phẩm mới (5)

Sản phẩm mới (4)

 • Văn phòng
 • Cửa hàng

Sản phẩm mới (4)

Sản phẩm mới (3)

 • Văn phòng
 • Cửa hàng

Sản phẩm mới (3)

Liệt kê thi công tại công trường

Nhà kho

Chúng tôi có thể lắp đặt nhiều kích cỡ nhà kho phù hợp với mục đích sử dụng từ 1 căn đến nhà kho quy mô lớn
Làm kho trong nhà máy, kho trong công trường xây dựng, kho bảo quản nguyên liệu
 • 連棟ハウス
 • 連棟ハウス

Tải tài liệu về nhà kho

Văn phòng trong xưởng cho thuê (loại BOX)

 • Văn phòng
 • Nhà kho

Văn phòng trong xưởng cho thuê (loại BOX)

Liệt kê thi công tại công trường

Nhà vệ sinh, nhà tắm

Có thể lắp đặt 3 cái nhà vệ sinh thành 1 bộ. Chúng tôi có thể kết hợp cả nhà vệ sinh và nhà tắm
Mục đích sử dụng: nhà tắm, nhà vệ sinh trong nhà máy, nhà tắm, nhà vệ sinh trong công trường xây dựng, nhà tắm, nhà vệ sinh tạm
 • 連棟ハウス
 • 連棟ハウス

Tải tài liệu về nhà vệ sinh, nhà tắm

Mẫu thi công nhà vệ sinh, nhà tắm

Liệt kê thi công tại công trường

Sản phẩm mới (5)

 • Nhà vệ sinh
 • Văn phòng
 • Cửa hàng

Sản phẩm mới (5)

Sản phẩm mới

 • Nhà vệ sinh
 • Văn phòng

Sản phẩm mới

Sản phẩm mới (1)

 • Nhà vệ sinh
 • Văn phòng

Sản phẩm mới (1)

Liệt kê thi công tại công trường

Nhà bảo vệ

Đây là loại nhà nhỏ, có cửa sổ mặt trước, cửa sổ lớn bên trái bên phải nên có thể nhìn rõ ràng. Phía trong của cửa sổ trước mặt có gắn một cái kệ
Mục đích sử dụng: Nhà bảo vệ
 • 連棟ハウス
 • 連棟ハウス

Tải tài liệu về nhà bảo vệ

Mẫu thi công nhà bảo vệ

Liệt kê thi công tại công trường

Liệt kê thi công tại công trường