Việt Nam


Địa chỉ:
Đường N3-1,KCN Long Đức,xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại: 0251 368 1700
fax: 0251 368 1701
Địa chỉ email: [email protected]

Nhật Bản


Địa chỉ:
Đường N3-1,KCN Long Đức,xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại: 0251 368 1700
fax: 0251 368 1701
Địa chỉ email: [email protected]

Liên hệ với chúng tôi